Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

close
0
Zadzwoń: 33 852 03 46

KOSZTY GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym określa uchwalona w dniu 29 lipca 2005r. Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 oraz z 2008r. Nr 223, poz. 1464). Ustawa ta nakłada na sprzedającego obowiązek przyjmowania od kupujących zużytego sprzętu. Osoba nabywająca nowy sprzęt ma prawo do bezpłatnego zwrotu zużytego sprzętu z zastrzeżeniem, że ilość i rodzaj zwracanego sprzętu musi odpowiadać ilości i rodzajowi sprzętu nabywanego.

Zgodnie z art. 25 wspomnianej wyżej Ustawy sprzedawca informowany jest przez producentów sprzętu o wysokości kosztów gospodarowania odpadami, stanowiących część ceny sprzętu, a obejmujących koszty zbierania, przetwarzania, recyklingu albo innego niż recykling procesu odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu. Koszty te muszą być również uwidaczniane nabywcom jako składnik ceny.